Ako naladiť prijímač Cryptobox 6xx / 7xx HD - FastScan

08.02.2017 09:17

Naladenie prijímača Cryptobox funkciou FastScan

Na diaľkovom ovládači stiskneme talčidlo MENU.

Potvrdíme voľbu INŠTALÁCIA stredovým tlačidlom OK.

Prejdeme na položku Fast Scan a potvrdíme stredovým tlačidlom OK.

Nastavíme tabuľku podľa obrázka nižšie.

Na zmenu údajov použijeme tlačidlá šipky doprava a doľava.

Po nastavení výberu prejdeme na položku Spustiť vahľadávanie a potvrdíme OK.

Do 20 sekúnd máme prijímač naladený a nastavený podľa tabuľky FastScan od providera Skylink.