Digitálne  terestriálne vysielanie - DVB-T/T2

V regióne Skalica, Holíč a okolie je možné cez antény prijímať väčšinu slovenských a českých televíznych programov.

Výhody:

  • príjem slovenských aj českých programov (možnosť príjmu aj rakúskych programov)
  • kvalitný obraz
  • stabilná kvalita obrazu a zvuku
  • rozbočenie signálu na viacero TV
  • vysielanie už aj v HD
  • kvalita nie je ovplyvnená počasím
  • viac programov v jednom kanáli
  • EPG – elektronický programový sprievodca
  • žiadne ďalšie poplatky
  • možnosť použitia súčasných televíznych antén a  rozvodov

 

Pre príjem českých televíznych staníc v DVB-T2 je potrebný tuner s podporou kodeku  HEVC.

Pre overenie TV alebo setoboxu navštívte sránku: https://www.dvbt2overeno.cz/

Sledujte logo: